Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu Müdürlüğü

Talatpaşa Bulvarı No:38

Altındağ/Ankara/Türkiye

T: 0312 470 41 02

F: 0312 470 55 97

M: moderndanstoplulugu@ktb.gov.tr